VERİ KORUMASI

Robathin & Partner Rechtsanwalts GmbH’nin web sitesine hoş geldiniz. Kişisel verilerin korunması Robathin & Partner Rechtsanwalts GmbH için önemlidir, bu nedenle sizden topladığımız bilgilerden ve bunların nasıl kullanıldığı konusunda güncel olmanız için veri koruma beyanımız aşağıda listelenmiştir. Kişisel veriler, Genel Veri Koruma Yönetmeliği (Yönetmelik (AB) 2016/679) ve diğer geçerli ulusal ve Avrupa yasa ve yönetmeliklerine (topluca “Veri Koruma Kanunları”) uygun olarak işlenir. Daha kolay okunabilirlik adına, bu veri koruma kılavuzunda isimlerin ve zamirlerin olağan eril biçimi kullanılmıştır. Bununla birlikte, bu, kadın cinsiyetine karşı herhangi bir ayrımcılık anlamına gelmez, ancak dilsel basitleştirme anlamında cinsiyetten bağımsız olarak anlaşılmalıdır. Bu veri koruma beyanı güncellenebilir. Bu nedenle, zaman zaman yeni özellikler için bunları kontrol etmeniz önerilir. Web sitemizi ziyaret ederek ve e-posta ve telefon yoluyla bizimle iletişime geçerek, aşağıda açıklandığı gibi bu veri koruma beyanında belirtilen hükümleri kabul etmiş olursunuz.

Yasal dayanak

AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği, 2000 Veri Koruma Yasası ve 2018 Veri Koruma Düzenleme Yasası, kişisel verilerin korunması hakkına hizmet eder. Verilerinizi münhasıran yasal hükümler (DSGVO, DSG 2018, TKG 2003) temelinde işleriz.

1. Bir bakışta veri koruması

Genel bilgi

Aşağıdaki bilgiler, web sitemizi ziyaret ettiğinizde kişisel verilerinize ne olduğuna dair basit bir genel bakış sağlar. Kişisel veriler, kişisel olarak tanımlanabileceğiniz tüm verilerdir. Veri koruma konusuna ilişkin ayrıntılı bilgi, bu metnin altında listelenen veri koruma beyanımızda bulunabilir.

Web sitemizde veri toplama

Bu web sitesinde veri toplamadan kim sorumludur?
Bu web sitesindeki veri işleme, Mag. Nevena Shotekova, Robathin & Partner Rechtsanwalts GmbH, Rotenturmstraße 16-18/1.01, 1010 Viyana, 01/51266550, tarafından yürütülmektedir.

Verilerinizi nasıl topluyoruz?
Bir yandan, verileriniz bize ilettiğinizde toplanır.
Verilerinizi ne için kullanıyoruz?
Verilerin bir kısmı, iletişim başlatmanıza cevap vermek için toplanır.
Verilerinizle ilgili hangi haklara sahipsiniz?
Saklanan kişisel verilerinizin kaynağı, alıcısı ve amacı hakkında istediğiniz zaman ücretsiz bilgi alma hakkına sahipsiniz. Ayrıca bu verilerin düzeltilmesini, engellenmesini veya silinmesini talep etme hakkınız da bulunmaktadır. Bu ve veri korumayla ilgili diğer sorularınız için Mag. Bize Ulaşın. Ayrıca yetkili denetim makamına şikayette bulunma hakkına da sahipsiniz.

Çerezleri sil
Tarayıcınızda hangi çerezlerin saklandığını öğrenmek, bunları silmek veya çerez ayarlarınızı düzenlemek istiyorsanız, bunu ilgili tarayıcı ayarlarından yapabilirsiniz:

Chrome: Chrome’da çerezleri silin, etkinleştirin ve yönetin
Safari: Safari ile çerezleri ve web sitesi verilerini yönetin
Firefox: Web sitelerinin bilgisayarınızda depoladığı verileri kaldırmak için çerezleri silin
Internet Explorer: tanımlama bilgilerini silme ve yönetme
Microsoft Edge: Tanımlama bilgilerini silme ve yönetme

2. Genel bilgiler, zorunlu bilgiler ve ilgili kişilerin hakları

veri koruması

Bu web sitesinin operatörü, kişisel verilerinizin korunmasını çok ciddiye almaktadır. Kişisel verilerinizi gizli bir şekilde ve yasal veri koruma yönetmeliklerine ve bu veri koruma beyanına uygun olarak ele alıyoruz.
Bu web sitesini kullandığınızda, çeşitli kişisel veriler toplanır. Kişisel veriler, kişisel olarak tanımlanabileceğiniz verilerdir. Bu veri koruma beyanı, hangi verileri topladığımızı ve bunları ne için kullandığımızı açıklamaktadır. Ayrıca bunun nasıl ve ne amaçla yapıldığını da açıklar.
İnternet üzerinden veri iletiminin (örn. e-posta ile iletişim kurarken) güvenlik açıkları olabileceğini belirtmek isteriz. Verilerin üçüncü şahısların erişimine karşı tam olarak korunması mümkün değildir.

bilgi verme hakkı

Prensip olarak bilgi edinme, düzeltme, silme, kısıtlama, veri taşınabilirliği, iptal ve itiraz hakkına sahipsiniz. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediği ve bu verilerin hangi kategoriye ait olduğu konusunda sorumlu kişiden teyit talep etme hakkınız bulunmaktadır; Bu durumda, bu kişisel veriler ve aşağıdaki bilgiler hakkında bilgi edinme hakkınız vardır:

işlemenin amaçları;
2. işlenen kişisel veri kategorileri;

3. kişisel verilerin ifşa edildiği veya ifşa edilmekte olduğu alıcılar veya alıcı kategorileri, özellikle üçüncü ülkelerdeki alıcılara veya uluslararası kuruluşlara;

4. Mümkünse, kişisel verilerin saklanacağı planlanan süre veya bu mümkün değilse, bu sürenin belirlenmesine ilişkin kriterler;

5. Kişisel verilerinizi düzeltme veya silme hakkı veya kontrolör tarafından işlenmesini kısıtlama veya bu işlemeye itiraz etme hakkı hakkında sizi bilgilendireceğiz;

6. Verilerinizin veri taşınabilirliği hakkı hakkında

7. Ve bir denetim makamına şikayette bulunma hakkı hakkında.

Bilgi edinme hakkınızı kullanırsanız, sorumlu kişi (iletişim bilgileri yine belgenin sonundadır) işlemeye konu olan kişisel verilerin bir kopyasını size sağlayacaktır. Talep ettiğiniz diğer tüm kopyalar için sorumlu kişi, idari maliyetlere dayalı olarak makul bir ücret talep edebilir. Başvuruyu elektronik olarak gönderirseniz, aksini belirtmediğiniz sürece, bilgiler güvenli olduğunu bildirdiğiniz yaygın olarak kullanılan elektronik bir biçimde size sunulacaktır.

Düzeltme hakkı

Sorumlu kişiden sizinle ilgili herhangi bir yanlış kişisel veriyi derhal düzeltmesini talep etme hakkınız vardır. İşleme amaçlarını göz önünde bulundurarak, ek bir beyan yoluyla da dahil olmak üzere, eksik kişisel verilerin tamamlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz.

Silme hakkı / “unutulma” hakkı

Sorumlu kişinin sizinle ilgili kişisel verileri derhal silmesini talep etme hakkınız vardır ve sorumlu kişi aşağıdaki nedenlerden birinin geçerli olması durumunda kişisel verileri derhal silmekle yükümlüdür:
• Kişisel veriler, toplanma veya başka bir şekilde işlenme amaçları için artık gerekli değildir.
• Veri işlemeye itirazda bulunuyorsunuz (GDPR Madde 21 Paragraf 1 veya Paragraf 2) ve GDPR Madde 21 Paragraf 1 uyarınca bir itiraz durumunda, işleme için her şeyden önce gelen meşru sebepler yoktur.
• Kişisel veriler hukuka aykırı olarak işlenmiştir.

Kişisel verilerin silinmesi, Birlik hukuku veya sorumlu kişinin tabi olduğu üye devletlerin hukuku uyarınca yasal bir yükümlülüğün yerine getirilmesi için gereklidir.

Sorumlu kişi, kişisel verileri kamuya açıklamış ve silmek zorundaysa, bu kişisel verileri silmek istediğiniz kişisel verileri işleyen diğer veri işlemeden sorumlu kişileri (örneğin sözleşmeli veri işlemcileri) de bilgilendirmek için uygun önlemleri alacaktır. Veri istediniz.

İşleme kısıtlama hakkı

Aşağıdaki koşullardan biri karşılanırsa, denetleyiciden işlemeyi kısıtlamasını talep etme hakkınız vardır:

• Sorumlu kişinin kişisel verilerin doğruluğunu kontrol etmesini sağlayan bir süre boyunca kişisel verilerin doğruluğuna itiraz ediyorsunuz.
• İşlemin hukuka aykırı olması, kişisel verilerin silinmesini reddediyor ve bunun yerine kişisel verilerin kullanımının kısıtlanmasını talep ediyorsunuz.
• Sorumlu kişi, işleme amaçları için artık kişisel verilere ihtiyaç duymaz, ancak yasal iddiaları ileri sürmek, uygulamak veya savunmak için onlara ihtiyacınız vardır.
• Sorumluların meşru sebeplerinin sizinkinden daha fazla olup olmadığı henüz belirlenmemişse, GDPR Madde 21 Fıkra 1 uyarınca itirazda bulundunuz.
• İşleme konusunda bir kısıtlama aldıysanız, kısıtlama kaldırılmadan önce sorumlu kişi tarafından bilgilendirileceksiniz.

Kişisel verilerin düzeltilmesi veya silinmesi veya işlenmesinin kısıtlanması ile ilgili bildirim yükümlülüğü
Sorumlu kişi, kişisel verilerin ifşa edildiği tüm alıcılara, bunun imkansız olduğu veya orantısız bir çaba gerektirmediği sürece, kişisel verilerin herhangi bir düzeltmesini veya silinmesini veya işlemenin kısıtlanmasını bildirir. Eğer talep ederseniz, sorumlu kişi sizi bu alıcılar hakkında bilgilendirecektir.

Veri taşınabilirliği hakkı

Sorumlu kişiye vermiş olduğunuz sizinle ilgili kişisel verileri yapılandırılmış, yaygın ve makine tarafından okunabilir bir formatta alma hakkına sahipsiniz ve bu verileri sorumlu kişinin engellemesi olmaksızın başka bir sorumlu kişiye aktarma hakkına sahipsiniz. kişisel verilerden kimin sorumlu olduğu, sağlandığı takdirde

• işlemenin bir sözleşmeye dayalı olması (6. madde paragraf 1 lit b GDPR) ve
• işleme, otomatik prosedürler kullanılarak gerçekleştirilir.

Veri taşınabilirliği hakkınızı kullanırken, teknik olarak mümkün olduğu sürece, kişisel verilerinizi sorumlu bir kişiden başka bir sorumlu kişiye iletme hakkınız vardır. Veri taşınabilirliği hakkınızı kullanmanız, silme hakkınızı etkilemez.

itiraz hakkı

DSGVO Madde 6 (1) (e) veya (f) uyarınca sizinle ilgili kişisel verilerin işlenmesine her zaman itiraz etme hakkına sahipsiniz.
Sorumlu kişi, çıkarlarınızı, haklarınız ve özgürlüklerinizden daha ağır basan işleme için zorlayıcı meşru nedenleri kanıtlamadıkça veya işleme, yasal iddiaları ileri sürmeye, uygulamaya veya savunmaya hizmet etmedikçe, kişisel verileri artık işlemez. Kişisel veriler doğrudan postayı işletmek için işleniyorsa, sizinle ilgili kişisel verilerin bu tür reklam amacıyla işlenmesine her zaman itiraz etme hakkınız vardır; bu, bu tür doğrudan reklamlarla ilişkili olduğu sürece profil oluşturma için de geçerlidir. Doğrudan pazarlama amaçları için işlemeye itiraz ederseniz, kişisel veriler artık bu amaçlar için işlenemez.

Sorumlu kuruluş hakkında not

Bu web sitesinde veri işlemeden sorumlu kurum:

Bayan Mag Nevena Shotekova, Robathin & Partner Rechtsanwalts GmbH, Rotenturmstraße 16-18/1.01, 1010 Viyana, 01/51266550, .

Yetkili denetim makamına itiraz hakkı

Veri koruma yasasının ihlali durumunda, ilgili kişinin yetkili denetim makamına şikayette bulunma hakkı vardır. Veri koruma konularında yetkili denetim makamı, şirketimizin bulunduğu federal eyaletin eyalet veri koruma görevlisidir.
Avusturya veri koruma yetkilisi: https://www.dsb.gv.at/

Reklam postalarına itiraz

İstenmeyen reklam ve bilgi materyallerinin gönderilmesi için baskı yükümlülüğü bağlamında yayınlanan iletişim verilerinin kullanımına burada itiraz ediyoruz. Sayfaların operatörleri, istenmeyen e-postalar gibi istenmeyen reklam bilgilerinin gönderilmesi durumunda yasal işlem yapma hakkını açıkça saklı tutar.

3. Tahsis, saklama süresi ve veri alıcıları

Randevu almak ve sözleşmeyi yerine getirmek, faturalandırma ve müşteri hizmetleri amaçları için toplanan kişisel verilere ihtiyacımız var.
Kişisel verilerinizin işlenmesinin yasal dayanağı, bir yandan sözleşmenin yerine getirilmesi, meşru menfaatler, diğer yandan yasal veya sözleşmeden doğan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesidir. Bize bir soru göndermek için e-posta adresimizi kullanırsanız, bilgilerinizi yanıtlamak ve bizimle yazışmalarınızın kayıtlarını tutmak için kullanacağız.
İsim, telefon numarası, e-posta adresi ve gerekirse iş adresi gibi kişisel verilerinizi, tüm iş ilişkisinin süresi boyunca (başlangıçtan, bir sözleşmenin feshine kadar) ve ayrıca aşağıdakilere uygun olarak işleriz: Şirketler Kanunu (UGB), Federal Mali Kanun (BAO) ve herhangi bir yasal ihtilafın sonuna kadar, devam eden garanti ve garanti süreleri, vb.’den kaynaklanan yasal saklama ve belgelendirme yükümlülükleri. veriler en fazla 1 yıl boyunca daha kısa bir süre için kaydedilir ve ardından silinir.
Sağlanmışsa, kişisel verileri yalnızca bu web sitesi ve şirketimiz için kullanırız. Verilerin sözde sözleşme veri işlemcilerine (vergi ve rezervasyon yazılımları, posta ve web sunucuları, BT hizmet sağlayıcıları vb.) iletilmesi durumunda, işlemenin kapsamını belirleyen sözleşme veri işleme anlaşmaları yapılır, depolama süresi, işlemenin tamamlanmasından sonraki prosedür ve teknik-organizasyon önlemleri. Görevlendirilen şirketin kendisi, kişisel verilerin işlenmesi için üçüncü kişilerle sözleşmeler akdediyorsa, sözleşmede öngörülen koruyucu tedbirlerin alınmasını da sağlar.

E-posta, telefon veya faks ile iletişim

Bizimle e-posta, telefon veya faks yoluyla iletişime geçerseniz, kendisinden türetilen tüm kişisel veriler (isim, talep) dahil talebiniz, talebinizin işlenmesi amacıyla tarafımızca saklanacak ve işlenecektir. Bu verileri sizin rızanız olmadan aktarmayız.

Bu veriler, talebinizin bir sözleşmenin ifasıyla ilgili olması veya sözleşme öncesi tedbirlerin uygulanması için gerekli olması koşuluyla, DSGVO Madde 6 (1) (b) temelinde işlenir. Diğer tüm durumlarda, işleme, meşru bir menfaatimiz olduğu için, sizin izninize (Madde 6 Para. 1 bent. a DSGVO) ve/veya meşru menfaatlerimize (Madde 6 Para. 1 bent.f DSGVO) dayanmaktadır. Etkili İşleme sırasında bize gönderilen sorgular.
İletişim talepleri yoluyla bize gönderdiğiniz veriler, siz bizden silmemizi talep edene, saklama izninizi iptal edene veya veri saklama amacı artık geçerli olmayana kadar (örneğin talebiniz işlendikten sonra) bizde kalacaktır. Zorunlu yasal hükümler – özellikle maksimum bir yıllık iletişim verileriyle yasal ve gönüllü saklama süreleri – etkilenmeden kalır.

4. Robathin & Partner Rechtsanwalts GmbH’ye İstenmeyen Başvurular

Lütfen istenmeyen uygulamaların kaydedilmeyeceğini, ancak hemen silineceğini unutmayın. Yine de bir başvuru göndermeniz durumunda, mesajınızı açma, okuma ve silme ve e-posta iletişim bilgilerinizi kullanarak size bir ret göndermek şeklinde kişisel dosyalarınızın işlenmesine rıza beyanı veriyorsunuz.