İş kanunu

Tüm bireysel iş hukuku konularında sizi destekliyoruz: hizmet sözleşmelerinin incelenmesi, hazırlanması ve feshi ve iş ilişkisinin sona ermesi sırasında veya sonrasında işverene karşı taleplerinizi yerine getiriyoruz.