Miras ve aile hukuku

Hizmetlerimiz arasında miras görüşmeleri, miras sözleşmelerinin düzenlenmesi ve tapuda işlenmesi, velayet ve temas hakkının düzenlenmesi, şiddet ve ihtiyati tedbirlere karşı koruma yer almaktadır.