Vasiyetlerin oluşturulması, yaşayan vasiyetler ve vekaletname

Vasiyet veya vasiyetlerin oluşturulmasına, mirastan mahrumiyet ve mirasla ilgili hediyelere ilişkin hukuki sorunların çözülmesine özen gösteriyor ve kişisel ihtiyaçlarınıza özel olarak hazırlanmış bir vasiyet veya vekaletname oluşturuyoruz.