emlak hukuku

Tapu siciline dahil edilmesinin yanı sıra mütevelli heyeti de dahil olmak üzere mülk ve apartman satın alımlarının ele alınması, kira ve kira sözleşmelerinin, mülk geliştirme sözleşmelerinin, kat mülkiyeti sözleşmelerinin, inşaat hakları sözleşmelerinin hazırlanması ve yasal incelemesi ve ayrıca gözden geçirilmesine ilişkin prosedürlerin yönetimi izin verilen en yüksek kira ve ardından fazla ödenen Kiranın geri alınması.

Ayrıca, hem inşaat kusurları ve planlama hataları ile ilgili iddiaların iddiasında hem de inşaat şirketleri ve inşaat yan ticaretindeki şirketlerde iddialara karşı savunmada özel ve kamu hukuku bina sahiplerine, mülk geliştiricilere vb.

Hem özel şahısları hem de mimarları, inşaat mühendislerini, mülk geliştiricileri, yapı mühendislerini ve planlamacıları, ücret ve telif hakkı iddialarının yanı sıra mesleki faaliyetleriyle bağlantılı tazminat taleplerine karşı savunmada temsil ediyoruz.