Първа правна консултация

Първата правна консултация е безплатна, ако това е уговорено предварително с нашата кантора. Нашият хонорaр се договаря въз основа на индивидуалните нужди на нашите клиенти.

По закон адвокатският хонорар се изчислява въз основа на почасова ставка или се прилага Закона за адвокатския хонорар (RATG) или Общите критерии за начисляване на адвокатски хонорар (AHK).

За нашата кантора е най-важно клиентът да е доволен и да продължава и в бъдеще да се обръща към нас.

Естествено поддържаме кооперация с всички застрахователни компании.

Ако не е уговорено предварително ние имаме право да изберем метода по който ще бъде фактуриран нашият хонорар съгласно обичайните почасови ставки, Закона за адвокатските такси (RATG) или Общите критерии за начисляване на адвокатския хонорар (AHK).