Ние ще Ви окажем подкрепа, ще разрешим Вашите правни казуси и ще предоставим яснота по тях!

Ние предлагаме

  • Експертна индивидуалнa правна консултация — интердисциплинарно, бързо и целенасочено
  • Разработване и представяне на солидна правна основа, въз основа на която да вземете правилно решение по Вашите правни въпроси
  • Комплекси проблеми и креативни решения
  • Справедливо хонориране въз основа на конкретния правен казус
  • Сътрудничество с адвокатски кантори в Европа, Русия, както и страните от ОНД
  • Вземаме под внимание Вашето финансово и лично положение
  • Абсолютна дискретнос
  • Спазване на етичните принципи

Области на правото

Нашият успех е удовлетворението на нашите клиенти, което се основава на ангажираност към нашата работа и нашето професионално разбиране!

Родителски права и бащинство

Трудово право

i

Семейно и наследствено право

Съставяне на завещания и пълномощни в ситуации, при които лицето не е в състояние да взима самостоятелно решения

Търговско право

Сделки с недвижими имоти

Медицински щети и обезщетение

Право на установяване и пребиваване в Австрия

Публични услуги и дисциплинарни нарушения

Бракоразводни дела и дела за издръжка

Наказателно право

Административно наказателно право

Изпратете ни съобщение


    декларация за защита на данните