Съставяне на завещания и пълномощни в ситуации, при които лицето не е в състояние да взима самостоятелно решения

Ние ще Ви съдействаме с изготвянето на Вашето завещание, с разрешаването на всички правни въпроси, свързани с наследство / лишаване от наследство, както и всички наследствени дарения.

Ще изготвим за вас необходимото Ви пълномощно или завешание, специално съобразено с вашите лични нужди.