Търговско право

Ние ще Ви помогнем при избора на подходяща правна форма за Вашата фирма както и с нейното учредяване и вписване в Търговския регистър в Австрия.

Основаваме се на дългогодишен опит в изготвянето на дружествени договори и ще дадем на Вашата бизнес идея правна основа за успешно осъществяване на бъдещи сделки.

Ние също така можем да изготвим синдикални договори и статути за Вашите сдружения.