Родителски права и бащинство

Ние разполагаме с дългогодишен опит в областта на доказването и определянето на бащинство, както и признаването на извънбрачни деца.

Това е сложен процес от пражна гледна точка, който изисква задълбочени и специализирани знания. Благодарение на компетентните експерти и лаборатории, с които си сътрудничим, ние можем да разрешим Вашите казуси бързо и лесно.