Публични услуги и дисциплинарни нарушения

В продължение на много години ние консултираме и представляваме държавни служители по всички въпроси, особено в дисциплинарни производства срещу тях.