Право на установяване и пребиваване в Австрия

От години насам нашата кантора се занимава с представителство по казуси, свързани с правото на установяване и пребиваване на територията на република Австия и разполагаме с богат опит в тази област.

Нашите адвокати ще Ви съдействат за получаването на виза или разрешение за пребиваване или подаване на документи за гражданство.

В тази връзка – особено при кандидатстване за гражданство – възникват множество правни въпроси, като отговорните органи изискват голямо количество информация и документи.

Ние ще изготвим и подадем успешно Вашето заявление за гражданство в Австрия и ще Ви съдействаме при набавянето на необходимите документи.

Нашата кантора също така ще се заеме с решаването на всички правни казуси във връзка с наложена забрана за пребиваване или влизане на територията на република Австрия.