Наказателно право

Ние ще поемем Вашата защита по всички съдебни производства и пред всички австрийски наказателни съдилища, в случай, че срещу Вас е заведено наказателно дело.

Ние се разполагаме с дългогодишен опит в наказателно право, както и в отделно специфични области като законодателството по предмет кражби, използването на наркотични и упойващи вещества, защитата правата на жертвите при насилие и т. н.

Вие може да ни се доверите напълно и да поверите Вашата защита на нас, като Вашата защита има абсолютен приоритет за нас.