Медицински щети и обезщетение

Ние поемаме предявяването на искове за обезщетение за нанесени имуществени и неимуществени вреди във връзка с медицински и лекарски грешки в хода на лечението.

Ние също така поемаме защитата както на цели медицински заведения, така и на отделни лекари, в случаи на предявени неоснователни искове срещу тях.