Д -р Хайнц Робатин

Адвокат и партньор

Образование:

Доктор на юридическите науки 1985 г. Инженер по машиностроене и инженерство,1985 Harvard Business School Управител на промишлено предприятие от 1989 – днес Вписан в адвокатската колегия през 1991 г.

Фокус:

Корпоративно право, недвижими имоти, наемно право, наказателно право, бракоразводени дела, родителски права и бащинство

Езици:

Немски, английски, френски