Административно наказателно право

Ние ще поемем Вашата защита по всички административни производства пред австрийските административни органи и ще Ви съдействаме по Вашите правни казуси във връзка с извършени административни нарушения, както и при нарушения във връзка с упражняване на търговска дейност.