Boyana Tomova

hukuki asistan

Eğitim:

Viyana Üniversitesi

Sorumluluklar:

Sözleşme taslağı, icra, tapu sicili, ticaret sicili, ihtar

Diller:

Almanca, Bulgarca, İngilizce